image_pdfimage_print

Det åligger idrottaren att känna till och följa dopingreglerna
Idrottaren är själv ytterst ansvarig för alla ämnen som på något sätt kommer in i
kroppen (därmed också för att förvissa sig om korrekt medicinsk behandling).

All information finns att läsa på antidoping Sverige: https://www.antidoping.se/

Antidoping Sverige varnar för kosttillskott 

Nedan följer en sammanställning av produkter som förekommit i utredningar av svenska dopingärenden sedan år 2009. Samma eller snarlika produktnamn finns fortfarande på marknaden. I en del fall har tillverkare ersatt de dopingklassade substanserna med andra snarlika substanser. I flera fall har ersättningssubstansen också visat sig vara dopingklassad.

Det finns risk att nedanstående eller liknande produkter kan innehålla dopingklassade och hälsovådliga substanser. Flera liknande dopingfall på internationell nivå är orsaken till att SOK, IOK, WADA och många andra idrottsorganisationer och antidopingorganisationer också avråder från bruk av den här typen av produkter. 
 

År Produkt Dopingklassad substans 
2017 Extreme Burner Higenamin 
2017 Aldrig Vila PWO Higenamin 
2015 The Butcher Metylhexanamin 
2014 Rage Insanity Beta-metylfenetylamin 
2014 FuckedUp Diklormetyltestosteron 
2014 Craze Diklormetyltestosteron 
2014 Jack3d Diklormetyltestosteron 
2013 Jack3d Metylhexanamin 
2013 Red Stack, Craze, Jack3d Androstatriendion 
2013 JackedXX Tuaminoheptan 
2012 Anabolic Beast Metylhexanamin 
2012 Insane Metylhexanamin 
2012 Jack3d Metylhexanamin 
2012 JackedXX Metylhexanamin 
2012 Kreatin Androstatriendion 
2012 Neurocore Metylhexanamin 
2012 Oxy Elite Pro Metylhexanamin 
2012 Extreme Rage Metylhexanamin 
2011 NovedexXT          Androstatriendion 
2011 Crack, Jack3d       Metylhexanamin                             
2011 Black Burn            Metylhexanamin 
2011 Hyperdrive 3.0+    Oxilofrin 
2009 Djungle Warfare    Metyltestosteron                          
2009 Vyo Tech Viraloid  Androstendion, Androstadiendion