1

Antidoping

Det åligger idrottaren att känna till och följa dopingreglerna
Idrottaren är själv ytterst ansvarig för alla ämnen som på något sätt kommer in i
kroppen (därmed också för att förvissa sig om korrekt medicinsk behandling).

All information finns att läsa på antidoping Sverige: https://www.antidoping.se/

Antidoping Sverige varnar för kosttillskott 

Nedan följer en sammanställning av produkter som förekommit i utredningar av svenska dopingärenden sedan år 2009. Samma eller snarlika produktnamn finns fortfarande på marknaden. I en del fall har tillverkare ersatt de dopingklassade substanserna med andra snarlika substanser. I flera fall har ersättningssubstansen också visat sig vara dopingklassad.

Det finns risk att nedanstående eller liknande produkter kan innehålla dopingklassade och hälsovådliga substanser. Flera liknande dopingfall på internationell nivå är orsaken till att SOK, IOK, WADA och många andra idrottsorganisationer och antidopingorganisationer också avråder från bruk av den här typen av produkter. 
 

År  Produkt  Dopingklassad substans 
2017  Extreme Burner  Higenamin 
2017  Aldrig Vila PWO  Higenamin 
2015  The Butcher  Metylhexanamin 
2014  Rage Insanity  Beta-metylfenetylamin 
2014  FuckedUp  Diklormetyltestosteron 
2014  Craze  Diklormetyltestosteron 
2014  Jack3d  Diklormetyltestosteron 
2013  Jack3d  Metylhexanamin 
2013  Red Stack, Craze, Jack3d  Androstatriendion 
2013  JackedXX  Tuaminoheptan 
2012  Anabolic Beast  Metylhexanamin 
2012  Insane  Metylhexanamin 
2012  Jack3d  Metylhexanamin 
2012  JackedXX  Metylhexanamin 
2012  Kreatin  Androstatriendion 
2012  Neurocore  Metylhexanamin 
2012  Oxy Elite Pro  Metylhexanamin 
2012  Extreme Rage  Metylhexanamin 
2011  NovedexXT           Androstatriendion 
2011  Crack, Jack3d        Metylhexanamin                             
2011  Black Burn             Metylhexanamin 
2011  Hyperdrive 3.0+     Oxilofrin 
2009  Djungle Warfare     Metyltestosteron                          
2009  Vyo Tech Viraloid   Androstendion, Androstadiendion