image_pdfimage_print

Tävlings-PM
Eskilstuna Friidrott, Eskilstuna kommun och Svenska Friidrottsförbundet hälsar alla hjärtligt välkomna till 2021 års OCR-Riksmästerskap, i Krusgårdsparken, Torshälla/Eskilstuna.

Allmän information
Tävlingsdagar och tävlingstider
Tävlingarna avgörs den 3-4 juli.
Starttider för respektive startgrupp framgår av tidsprogrammet.

Parkering (gratis parkering)
Vi kommer att ha parkeringar vid Torshargs idrottsplats Germundsgatan 40, 644 30 Torshälla, som ligger 8–10 minuters gångväg från startområdet vid Krusgårdsparken, Funktionärer kommer dirigera er till utsedda parkeringsområden. Uppvärmning sker vid rekreationsområdet Torshargs IP. Som vanligt gäller personligt ansvar för social distansering.

Nummerlappar/Startkit
Utdelning/avhämtning av nummerlapp sker vid parkeringsområdet/Torshargs IP se skyltning på plats, medtag legitimation. Vi öppnar nummerlappsutdelningen kl. 08.30 på lördag och söndag, vi kommer även att ha öppet mellan kl.18-20 på fredagen för de som vill hämta i förväg (samma plats). Personer utan armband/nummerlapp kommer inte in på tävlingsområdet, så se till att ha den väl synlig!

Avprickning
I samband med att man tar ut nummerlapp/startkitt, så räknas det att man är avprickad.

Heatindelning i M Elit
Startfältet i M Elit på lördagen är uppdelat i två heat, pga. restriktioner. De tre löpare som uppnår de bästa resultatet, oavsett vilket heat de starta i blir medaljörer i Riksmästerskapet.

Stafett

Preliminär laguppställning för stafetten skickas till info@ocrmasterskapet.se senast onsdag 30/6. Ändringar i laguppställningen kan lämnas in till tävlingsledningen fram till kl.09:00 på söndagen. I tävlingsklassen ska samtliga deltagare i ett stafettlag representera samma förening, och föreningen vara medlem i Svenska Friidrottsförbundet. Löparna i stafettlagen ska springa i mål tillsammans (gäller både tävlingsklass och motionsklass). Löparna från sträcka 1, 2 och 3 ansluter till sista sträckans löpare mellan sista hindret och mållinjen vid anvisad plats.

Heatindelning sprint
I söndagens sprinttävling kommer högst fyra löpare att starta i varje heat. Vidarekvalificering till semifinal/final sker enbart på placering. Ettan och tvåan i varje heat går vidare till nästa omgång.
Heatindelningen sker på söndag förmiddag och meddelas i god tid innan start till deltagarna.

Start
Ca 5 minuter före din/er starttid kommer vi att släppa in er i startområdet, så håll koll på er starttid (utan nummerlapp/armband kommer man inte in på startområdet).
Först efter att en startgrupp har startat loppet och lämnat startområdet får nästa startgrupp släppas in på startområdet, trängsel får inte uppstå vid insläpp till startområdet.

Målgång
Målområdet är till för målgång och en kort stunds återhämtning.
Funktionärer kommer uppmana löpare att lämna målområdet innan efterföljande startgrupp kommer, för att undvika trängsel efter målgång.

Omklädning
Det finns ingen möjlighet till ombyte/dusch på grund av rådande restriktioner.

Toaletter
Aktivas toaletter finns bredvid ingången till området och är bara till för tävlande.
Funktionärers toaletter är separerade från de aktivas.

OBS! Tillträde till tävlingsområdet/banan
Tävlingen är uppdelad på för-och eftermiddagspass, se tidsprogram. Endast de tävlande under förmiddagspasset har tillträde till tävlingsområdet under förmiddagen och endast de tävlande på eftermiddagen till eftermiddagspasset. På grund av gällande restriktioner.

Ackreditering
Strikt ackreditering till tävlingsområdet/banan gäller och endast tävlande, funktionärer och media får vara på inne tävlingsområdet/banan på grund av rådande restriktioner. Ingång till området, se skyltning på plats.

Tävlingsområdet
Tävlingsområdet kommer delas in i olika zoner och tävlande måste följa de direktiv på plats vi alla måste hålla oss till. (Vi förbehåller oss rätten att ändringar kan komma att ske om förutsättningarna eller gällande restriktioner för arrangemanget ändrar).

Dopingkontroll
Ett antal slumpvisa dopingkontroller kan komma att ske.

Protest/överklagan
Överklagan kan inlämnas av den tävlande själv eller någon som företräder honom/henne.
Det är tillåtet att styrka Händelseförlopp med ex videofilm, juryns beslut kan inte överklagas.

Deltagarens ansvar
Inte resa eller närvara – utan i stället stanna hemma om man upplever sjukdomssymptom eller är sjuk. Vara lyhörd för och följa myndigheternas rekommendationer. Detta innefattar bland annat symtom som hosta, snuva, halsont eller feber.
Tvätta händerna ofta och noga, använd handsprit om inte handtvätt är möjlig.
Tänk på att hålla avstånd till varandra.
Följa arrangörernas information och instruktioner och under sitt deltagande agera på ett sätt som underlättar för arrangören att genomföra en säker tävling.

Upplysningar: Tävlingsansvarig Jari Forsman info@ocrmasterskapet.se

Banansvarig Håkan Dahlbäck info@ocrmasterskapet.se