image_pdfimage_print

Regelverket baseras på World OCR- XC Competition Rules

Vi förbehåller oss rätten att ändringar kan komma att ske om förutsättningarna eller gällande restriktioner ändras.

FISO OCR XC RULES

  1. WORLD OCR, Fèdèration Internationale de Sports d`Obstacles (FISO) är den organisation som ansvarar för officiella OCR XC tävlingsregler.
  2. OCR-tävlingar (OCR XC) är hinderbanelopp, med masstart/gruppstart och den tävlande som är först över mållinjen och har minst ett armband kvar vinner.

2.1 Allmänt uppförande.

2.1.1 Tävlingstaktik är en del av interaktionen mellan tävlande, med den tävlande är skyldig att:

– Följa och får ej avvika från den snitslade tävlingsbanan.

– Utöva god sportsmannaanda hela tiden.

– Följa avsikten med en regel om den exakta ordalydelsen i regeln kan tolkas på olika sätt.

– Ansvara för sin egen och andras säkerhet.

– Följa instruktioner från funktionärer/domare.

– behandla andra tävlande, funktionärer, volontärer, media, sponsorer, åskådare med respekt och artighet.

3.2 Allmänna regler.

3.2.1 Ett ärligt försök att genomföra alla hinder, som en allmän regel innebär ett ärligt försök att den tävlande måste applicera hela kroppsvikten på hindret.

3.2.2 ”Touch and Go” på ett hinder för att avsiktligt ”misslyckas” kommer leda till diskvalificering.

3.2.3 Endast ett försök per hinder (inget andra försök).

3.2.4 Alla tävlande ska tilldelas tre armband inför starten.

3.2.5 En tävlande som inte klarar ett hinder ska få ett armband avklippt och avlägsnat av funktionär vid det aktuella hindret.

3.2.6 Den tävlande måste ha ett armband kvar vid målgång för att vara berättigad till utmärkelse.

3.2.7 En straffslinga måste genomföras för varje armband som blivit avklippt.

3.2.8 Straffslingan ska inte ta kortare tid än det svåraste hindret.

3.2.9 En tävlande utan armband (tre eller fler misslyckade hinder) ska utföra tre straff loopar.

3.2.10 Straffslingan ska placeras inom synhåll för mållinjen och åskådare, helst omedelbart före mållinjen, eller före sista hindret.

3.2.11 Tävlanden som korsar mållinjen samtidigt, ska tilldelas oavgjort.

3.2.12 Underlåtenhet att följa reglerna kan leda till att tävlande varnas verbalt, med förbehåll för diskvalificering.

4.1.2 Den tävlandes startnummer måste vara synligt under loppets gång, till exempel pannband och armbindel eller skrivet på arm/axel och baksidan av underbenet med permanent markör.

4.1.3 Den tävlande måste ha täckt torso.

4.1.4 Det är förbjudet att vara barfota, samt använda skor med metalldubbar/spikskor.

8.1 Bilder och videos som tas av arrangören på deltagaren under tävlingen, har arrangören har rätt att använda dessa bilder till marknadsföring etc. utan att ersättning utgår till deltagaren. Deltagaren samtycker genom att anmäla sig till tävlingen.

8.2 Deltagare tävlar på egen risk och har inte rätt att rikta några som helst krav mot varken RM arrangören eller markägaren före, under eller efter loppet. Deltagaren ska på bästa sätt förbereda sig för loppet, samt att ta del av den information som kommuniceras och publiceras före loppet.

All deltagande sker på egen risk, under 18 år krävs målsmans godkännande för att delta.

Team Relay

-Stafett 5 x 2-4km

-Laget ska bestå av fyra deltagare, två män och två kvinnor.

-Man har rätt att inom laget bestämma startordningen för lagmedlemmarna.

-De tävlande har rätt till obegränsat antal försök på alla hinder, men måste klara genomföra alla hinder. (inga straffrundor eller tillägg)

-Vid växling lämnar den tävlande över med handklapp/ armbindel/pannband till nästa tävlande.

-Sista sträckan måste ske tillsammans med hela laget, man har rätt att hjälpa varandra på sista sträckan. De tre lagmedlemmar som kört sina sträckor inväntar fjärde lagmedlemen vid anvisad plats inför 5/sista sträckan och korsar mållinjen tillsammans efter sista sträckan.

-För övrigt gäller 2.1 Allmänt uppförande och 3.2 Allmänna regler, samt 8.1, 8.2.

All deltagande sker på egen risk, under 18 år krävs målsmans godkännande för att delta.

Open Wave

-Alla har rätt till obegränsat antal försök på alla hinder (inga straffrundor om man inte klarar av hindret).

-man har rätt att hjälpa varandra vid genomförande av hinder.

-För övrigt gäller 2.1 Allmänt uppförande och 3.2 Allmänna regler, samt 8.1, 8.2.

-Tillhör du internationell elit, gäller samma regler som i Riksmästerskapet (se ovan).

All deltagande sker på egen risk, under 18 år krävs målsmans godkännande för att delta.